Eesti Ökokogukondade Ühenduse talvine kokkutulek

Kool kui kogukond, kogukond kui kool

30. jaanuaril 2016
Gaia Kool,
Weizenbergi 20b, Tallinn

Seekordne kokkutulek otsib vastust tänasele kuumale teemale – milline peaks olema Eesti koolivõrk, et kool oleks meie lastele põnev, sõbralik ja hariv keskkond.

Uuringute järgi on õpilaste ja õpetajate koolirõõm Eestis Euroopa madalaimate hulgas. Haridus- ja Teadusministeeriumil on valmimas plaan vähendada erakoolide toetust, mis omakorda seab ohtu erakoolide püsimajäämise ning perede haridusvalikute vabaduse. Kuidas saavad kogukonnad kaasa rääkida haridusvõrgu mitmekesistamisel ning kuidas luua parim koolikeskkond meie lastele – seda kõike arutamegi Gaia Koolis.

Talvisel kohtumisel saab kokku EÖÜ üldkogu, räägime ühenduse tehtud töödest, tulevikuplaanidest, koostööst ja eesmärkidest. Loenguga muutunud õpikäsitlusest esineb TLÜ Haridusteaduste Instituudi direktor Kristi Vinter ning ülevaate alternatiivpedagoogikat ja Soome erakoolidest teeb mitmeres ülikoolides lektorina tegutsenud Maarika Pukk.

Põneva programmi ühe osana kõneleb Aleksei Turovski õppimisest loomamaailmas ja vaikuseminuteid tutvustab Marika Ivandi. Päeva ametlikuma poole võtab kokku paneeldiskussioon, kus osalevad Tallinna Vaba Waldorfkooli, Pärnu Vabakooli, Gaia Kooli, Rocca al Mare Kooli ja Püha Miikaeli Kooli esindajad. Diskussiooni juhib Toomas Trapido.

Õhtuprogrammis on tulemas kontsert, ühislaulmine ja jutuvestmine, mida veavad eest Taisto Uuslail, Karolin Kõrre, Kati Lumiste ja kõik osalejad. Kokkutulekul on võimalik saada osa ka laadast, kuhu saab tuua omavalmistatud esemeid, toitu, ideid, neid seal tutvustada, müüa ja vahetada.

Ootame põnevusega!

Talvise kokkutuleku korraldaja
Kristina Paškevicius
kristina.pashkevicius@gmail.com
T: 5205255